Feng-shui v překladu znamená voda a vítr, tedy dva živly, bez kterých by život na zemi nebyl možný. Počátky Feng-shui sahají do doby 3000 let před Kristem a jeho základen je stará čínská filozofie Tao, která učí, že na světě není nic stálého, nýbrž vše je v neustálé proměně a zároveň vše se vším souvisí. Příroda, kosmos, člověk a vše co ho obklopuje se navzájem neustále ovlivňují. Sebemenší změna vyvolá ve vesmíru vždy odezvu. Umění Feng-shui nás učí, jak vědomým uspořádáním prostoru kolem nás dosáhnout štěstí, zdraví, hojnosti a úspěchu.

Podle toho, kdy byl dům postaven, stejně jako u člověka, má dům svůj horoskop. Ten určuje, jaká kvalita energií se nachází v jednotlivých zónách domu a jaké vlivy na nás zpětně z prostoru ve kterém žijeme působí. Cílem Feng-shui je tyto vlivy nalézt, příznivé podpořit a nepříznivé zharmonizovat a neutralizovat. Důležitou roli hraje také vztah majitele a domu. Dle vašeho datumu narození se dá zjistit, na kolik je váš dům či byt s vámi kompatibilní. Při stavbě nového domu máme ideální možnost tyto věci ovlivnit a navrhnout dům tak, aby jeho energie byly co nejpříznivější a také v souladu s námi, s jeho majitelem. Stačí natočit dům o několik stupňů a už můžeme změnit jeho celkovou konstalaci.

Jelikož je dům našim zrcadlem, není náhoda, jaký byt či dům jsme si do života přitáhli. Funguje zde zákon rezonance a přitažlivosti stejné stejným. Pokud se ale zajímáme o Feng-shui, vesmír nám dává skvělou možnost ovlivnit náš život zásadním způsobem vědomou tvorbou našeho příbytku, jež je našim útočištěm a našim prodlouženým energetickým tělem.

Jaké oblasti života můžeme s pomocí Feng-shui ovlivnit?

VZTAHY A PARTNERSTVÍ

Jaké jsou vaše vztahy s přáteli, s manželem či partnerem, s kolegy v zaměstnání? Jste svobodný nebo šťastně zamilovaný? Vedete bohatý společenský život nebo jste osamělý a je pro vás těžké se s někým seznámit? Tato oblast spojená se "Zemí" je spojena s vnímavostí, ideálním stavem pro navazování vztahů a souvisí s množstvím příležitostí, z nichž je možné si vybírat.

HOJNOST A POŽEHNÁNÍ

Máte pocit, že vám osud přeje? Proudí hojnost do vašeho života s lehkostí? Vycházíte s penězi nebo máte dluhy? Tato oblast, spojená s "Větrem" plodí energii plynoucí z materiálního blaha - ne pouze ve spojení s finanční hotovostí, ale ve smyslu obecného štěstí nebo šťastných znamení, jež jsou předzvěstí dobrých vyhlídek.

 

PRÁCE, KARIÉRA, ŽIVOTNÍ CESTA

Jste v zaměstnání v oboru, v němž jste chtěli působit? Naplňuje vás práce, kterou děláte? Můžete v ní plně uplatnit vaše talenty? Je vaše práce ostatními oceňována?  Jaké je vaše místo na řece života? Cítíte se ve svém člunu bezpečně? Plujete po proudu či proti proudu? Rozbíjíte se o útesy nebo hladce plujete na zaocenánské lodi či radostně sjíždíte řeku?

RADOST, KREATIVITA, DĚTI

Jste tvůrčí typ? Máte děti? Máte jako rodič se svými potomky bohaté a radostné vztahy nebo vztahy plné neshod a hořkosti? Máte potíže s početím dítěte? Tvůrčí energie, která plodí děti, myšlenky a plány, jimž jsme dali život. Život plný radosti a krásy, kterou spatřujeme ve všem, co tvořime, vychází z hloubky našeho ducha a souvisí s oblastí Jezera.

 

ZDRAVÍ, RODINA, PŘEDCI

Jaký je vztah s vašimi rodiči? Rozumíte si s učitelem, konzultantem nebo někým starším, jehož považujete za důležitou osobu ve svém životě? Tato oblast se vztahuje k základům a kořenům, z nichž jsme vyrostli, zejména k matce a otci a přímo souvisí také  s naším zdravím.

MEDITACE, VĚDĚNÍ

Jaký je váš vztah k duchovnímu světu? Meditujete pravidelně nebo jste k k duchovnímu světu skeptický? Naše schopnost dosáhnout vnitřní vyrovnanosti souvisí s oblastí "Hory" a znamená meditaci, kontemplaci, introspekci. Hora, do které se můžeme uchýlit jako do jeskyně, kde se v klidu můžeme ponořit sami do sebe.

 

SLÁVA, OSVÍCENÍ

Není vám jedno, co si o vás ostatní myslí? Jste ve svém oboru uznávaný? Žijete plným životem nebo vám něco chybí? Máte pocit, že každý den je zázrakem? Tato oblast spojená s "Ohněm" se týká osvícení a světla, jež září uvnitř nás a s naší vnitřní cestou k seberealizaci a osvícení, slávě vnitřní i vnější.

NÁPOMOCNÍ PŘÁTELÉ

Máte dobré přátele, na něž se můžete spolehnout v krizi? Domníváte se, že jste nápomocný ostatním? Máte pocit, že se vám v životě dostává požehnání shůry? Tato oblast zvaná "Nebesa" se vztahuje k dobročinnosti a k rovnováze mezi braním a dáváním.

Další úrovně Feng-shui, se kterými pracujeme:

BAZAI

Je analýza feng-shui zohledňující vliv souhvězdí malého vozu v kombinaci s usazením domu vůči svému okolí. Tento vliv může být více či méně příznivý v závislosti na tom, přes kterou hvězdu souhvězdí k nám energie malého vozu proniká. Hvězdy souhvězdí poskytují přízeň či nepřízeň pro každý sektor domu. Každá z hvězd je také řízena jedním z 5-ti elementů a cyklus tvoření či destrukce (viz harmonie 5-ti elementů) používá Feng-shui pro vylepšení příznivých sektorů či uzdravení nepříznivých.

LETÍCÍ HVĚZDA

Vliv tzv. "Letící hvězdy" se dá neblíže přirovnat k horoskopu domu. Vycházíme z toho, kdy byl dům postaven, tedy z datumu jeho vzniku - narození v kombinaci s tím, jak je dům usazen do okolního prostředí, kde má záda a kterým směrem se "dívá". Jak již bylo zmíněno výše, konstalace letící hvězdy se může změnit s otočením domu i o pouhých 5 stupnů. V horoskopu domu hledáme štastnou vodní hvězdu 8, která přináší blahobyt a štěstí a horskou hvězdu 8, která přináší rodinnou harmonii a zdraví. Podle toho, v jakém sektoru se tyto hvězdy nachází, je náš dům více či méně požehnán blahobytem materiálním nebo rodinným štěstím. Také hledáme hvězdy a jejich kombinace, jejichž vliv naopak příznivý není. Nikdy ale není nic ztraceno, jelikož má Feng-shui vždy v rukávu připravena nějaká nápomocná opatření.

HARMONIE 5-TI ELEMENTŮ

Existuje tzv. tvořivý neboli vyživující cyklus elementů, který popisuje, jak jednotlivé elementy harmonicky přecházející jeden do druhého (voda vyživuje dřevo, dřevo živí oheň…).
Na druhé straně máme kontrolní cyklus, ve kterém se jednotlivé elementy navzájem omezují (oslabují) a dávají pozor, aby žádný z nich nenabyl převahu (kořenový systém prorůstá zemí, zem ohraničuje vodu, voda hasí oheň atd.).  Harmonie nastupuje tehdy, když každý element dokonale kontroluje ten přespříští element tvořivého cyklu s tím, že i on je kontrolován svým předposledním elemenem. Tzn., že by prostor neměl být, co se elementů týče, jednostranný.
Je-li všech 5 elementů v rovnováze, člověk se v daném prostředí cítí příjemně, bezpečně, inspirován a oživen.

ROVNOVÁHA JIN A JANG

Jin a jang můžeme chápat jako dva póly, mezi nimiž se odehrává vše na zemi. A stejně tak jako u magnetu nebo samotné zeměkoule nemůže existovat jeden pól bez druhého, tak se i jin a jang doplňují ve smysluplný celek. Černobílý symbol, jehož poloviny se kolem sebe ovíjejí, vyjadřuje, že není žádné buď – anebo; aby vzniklo harmonické spojení, musí protiklady spolupůsobit. Malé kroužky ukazují, že v jin je obsažen zárodek jang a naopak. V přírodě je tato rovnováha přirozeně nastolena. Tak, jako se střídá den s nocí a léto se zimou, je třeba udržovat rovnováhu mezi jin a jang i v prostředí, vytvořeném člověkem. Je to rovnováha mezi mužským a ženským principem, aktivitou a odpočinkem, napětím a uvolněním, tvrdým a měkkým, světlým a tmavým, teplým a studeným.

MAPA 5-TI ZVÍŘAT A ŠKOLA FORMY

Škola formy se zabývá vlivem zemským, pro člověka viditelným. Zkoumá bezprostřední okolí i vnitřní prostor domu – dostatek zeleně, přírodních prvků, blízkost vodního zdroje, výškovou polohu, rozhled, dostatek světla a slunce, čistotu ovzduší, rušnost, dostupnost, ostré rohy, agresivní formy a symboly, pozici stolu a postele v místnosti, vlhkost nebo suchost atd.
5 zvířat symbolizuje základní zkoumané atributy a popisuje pozici budovy ve vztahu ke svému okolí, které může být více či méně příznivé:

Rudý fénix je bájný pták, který nikdy neumírá. Přestavuje energetický zdroj související s inspirací a touhou uskutečňovat činy. Ideálním fénixem je řeka, jezero, otevřený výhled; ve městě např. Rušná silnice.

Černá želva symbolizuje svým pevným krunýřem bezpečí a stabilitu. Ideální želvou pro dům je hora, kopec, zeď, živý plot či jiná budova a její řádná poloha je vzadu za domem.

Zelený drak představuje budoucnost, naše ambice, sílu jít vpřed a dosáhnout našich cílů. Jeho poloha je na levé straně a je vždy větší než tygr (kopec, vysoký strom, výšková budova…)

Bílý tygr – evokuje fyzickou sílu a schopnost se bránit ale také zaútočit. Jeho agrese a síla představuje defenzivnější energii, která se týká našich základních materiálních potřeb. Tygrem může být menší kopec, keř, strom nebo nižší budova a jeho poloha je vpravo.

Had nacházející se uprostřed pomáhá koordinovat ostatní zvířata. Bdělý a soustředěný přebírá informace od ostatních tvorů a poskytuje směr.

Mapa 5-ti zvířat se promítá i do mikrokosmu místnosti neboli způsobu, jakým si hledáme vhodné místo k sezení či spočinutí. Ideálním a silovým místem bude tedy křeslo, za jehož zády se nachází pevná stěna (ochranná želva), vpředu vodný výhled z okna (fénix) a na dveře (kontrola) a po stranách vlevo vyšší drak a nižší tygr.